Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

67% от младите хора смятат, че образованието не ги подготвя за работа, според проучване на "Каузи"

67% от младите хора смятат, че образованието не ги подготвя за работа, според проучване на "Каузи"

Близо 70% от младите хора не намират, че знанията и уменията, които са придобили по време на образованието си, са полезни в работата им, сочи проучване на младежки информационно-консултантски център „Каузи“, проведено сред младежи от столичните квартали Люлин и Надежда и град Нови Искър. Основната цел на проучването е да определи нуждите и нагласите на младите хора при предоставянето на безплатни младежки услуги за кариерното ориентиране и развитие, предприемачеството, здравословен начин на живот, екология, свободно време и др.
Основните пропуски, които посочват младите хора в областта на образованието, са лиспата на стажове при реални работодатели, цитирани като недостатък от 56% от анкетираните. На второ място е липсата на практически знания, които са посочили 51% от младежите, участвали в анкетата.
Положителната тенденция, която показва проучването е, че 71% от участвалите имат ясна представа с какво смятат да се занимат в бъдеще като същият процент (71%) заявяват предпочитанието си да се занимават със собствен бизнес вместо да са служители, но едва след като са натрупали трудов опит. Наличието на първоначален капитал е основният фактор за започване на бизнес, а за 31% от анкетираните предприемаческите умения са важни при реализиране на собствени идеи.
Най-голям процент от младите хора желаят да работят в сферата на услугите – 27% от анкетираните. Следват администрацията и неправителствените организации със съответно 19% и 18 %. Относително малък е процентът на желаещите да се развиват в строителството (1%), производството (5%), образованието (6%) и информационните технологии (5%). 12% биха желали да работят в сферата на търговията.
Данните относно дейностите в свободното време сочат, че младите хора в столицата посещават културни, спортни или други събития като дори самите те често участват в организацията им. Освен това се наблюдава траен интерес към включването и организирането на доброволчески акции най-вече в сферата на екологията и подпомагане на деца в неравностойно положение.
Анализът на резултатите от проучването показа нуждата от обучения и индивидуални консултации при подготовка за търсене и кандидатстване за работа, разработване на бизнес планове и търсене на финансиране за стартиране на бизнес, помощ при организиране на благотворителни или други инициативи за свободното време, гражданско образование.
Изводите и препоръките от проучването ще се използват при предоставянето на безплатни младежки услуги в Младежки информационно-консултантски център „Каузи“, който беше официално открит на 30 март 2015 г. в сградата на 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в столичния квартал „Люлин“ 2. Благодарение на дарителска кампания центърът беше ремонтиран и в момента разполага с приемна, обучителна зала и стая за индивидуални консултации. Експертният екип на центъра предоставя услуги в областта на кариерното ориентиране и развитие, предприемачество, мениджмънт на малък и среден бизнес и неправителствени организации, здравословен начин на живот, социална интеграция, гражданско образование, подкрепа при организиране на младежки кампании и инициативи.

Целия текст на проучването можете да намерите тук.