Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Анкета за установяване на младежките нужди и нагласи

Анкетното проучване обхваща следните теми:

  • Мотивация на младите хора за включване в неформални занимания;
  • Нагласи на младите хора по отношение на предприемачеството и кариерното развитие;
  • Достъп до информация за младежки събития и инициативи;
  • Други теми, засягащи живота на младите хора, предложени от участниците в дискусиите.

На база събраната информация ще бъдат оформени изводи и препоръки, които ще се използват за избор на приоритетни области, към които да бъдат насочени обученията, консултациите и събитията в Младежки информационно-консултантски център „Каузи”.

Онлайн проучването е разделено на 3 части, които можете да намерите тук, тук и тук.