Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Младежки информационно-консултантски център "Каузи" започва проучване сред младежи

Младежки информационно-консултантски център "Каузи" започва проучване сред младежи

 

     Младежки информационно-консултантски център „Каузи” работи с млади хора на възраст 15-29 г., като им предоставя безплатни консултации и обучения в различни сфери, засягащи животът на младежите. За да може да отговори адекватно на техните нужди, провежда проучване, което да може да даде информация за нагласите им относно кариерно развитие и предприемачество и техните нужди от обучения и консултации по различни проблемни за тях области.
     За целта са организирани дискусии във фокус групи от различни райони на столицата, с представители от съответните училища, общини, читалища и различни организации, които имат отношение по темата, както и младежи, които да споделят виждане по тях.
     Срещите са организирани в три района :
         1. Гр. Нови Искър - 09.02.2015г. от 16:00 часа в читалище „Христо Ботев”
         2. Гр.София, ж.к. Люлин – 10.02.2015г. от 13:30 часа в 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”
         3. Гр. София, ж.к. Надежда – 18.02.2015г. от 10:30 часа в сградата на община Надежда
    Основните теми, които ще бъдат засегнати са:
         • Мотивация на младите хора за включване в неформални занимания;
         • Нагласи на младите хора по отношение на предприемачеството и кариерното развитие;
         • Достъп до информация за младежки събития и инициативи;
         • Други теми, засягащи живота на младите хора, предложени от участниците в дискусиите.
    На база събраната информация, след провеждането на дискусиите и на резултати от анкета, която ще бъде направена и в други райони на София, ще бъдат оформени изводи и препоръки, които ще се използват за избор на приоритетни области, към които да бъдат насочени обученията, консултациите и събитията в Младежки информационно-консултантски център „Каузи”.