Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Младежки информационно-консултантски център "Каузи" започва работа в Люлин

Младежки информационно-консултантски център "Каузи" започва работа в Люлин

Младежки информационно-консултантски център ”Каузи” е насочен към подобряване качеството на живот на младежи на възраст от 15 до 29 години основно от западните райони на столицата. Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта по „Национална програма за младежта 2011-2015г.”

Чрез провеждане на многобройни обучения, с участие на специалисти от различните области на знание, представляващи интерес за младежите и индивидуални консултации, се предоставя възможност за ориентиране в кариерното им развитие и професионална реализация. Обхвата на проекта е ориентиран не само към територията на град София, но и към малки населени места в областта – гр. Банкя, гр. Нови Искър, гр. Костинброд и др.

В рамките на проекта се предвижда провеждане на проучване сред младите хора, за да се добие подробна информация относно интересите им, проблемните области, насоки и желания. По този начин МИКЦ „Каузи” ще успее да отговори адекватно на техните нужди, предоставяйки им обучения и консултации по предварително заявените от тях тематики. Освен нагласите на младежите към професионална реализация, в изследването ще се обхванат и начините за мотивация за включване в неформални младежки дейности, както и как младите днес прекарват свободното си време.

След приключване на проекта се очаква повишаване на мотивацията у младите хора, както за професионално, така и за личностно развитие; подобряване на техните умения и придобиване на нови такива; популяризиране на предприемаческата култура и повишен интерес към включване в различни инициативи и кампании; разпознаване на „добрите пактики”; умения за анализ на бизнес идея и печеливш бизнес.

Тази година партньор на проекта е 90 СОУ в Люлин, което предоставя свое помещение за работа на центъра. В момента текат ремонтни дейности и предстои откриване през февруари 2015 г.

Информация за услугите на центъра можете да намерите на сайта на фондация „Каузи“ www.kauzi.org, на официалната страница на МИКЦ „Каузи“ www.mikc.kauzi.org, на телефон 02 925 16 40, на e-mail fondacia_kauzi@abv.bg и на фейсбук страницата на фондация „Каузи“.