Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

За четвърта година младежи представят предприемаческите си идеи пред инвеститори

За четвърта година младежи представят предприемаческите си идеи пред инвеститори
Журито, екипът на фондация "Каузи" и победителите в Младежка предприемаческа борса 2013

На 4 и 5 декември 2003 г. в парк-хотел „Москва” се проведе Младежка предприемаческа борса 2013 г. под патронажа на посланика на Република Сърбия Н.Пр. Владимир Чургус и с участието на 20 млади предприемачи от Сърбия. Събитието се организира от фондация „Каузи” и цели да запознае инвеститори с предприемаческите идеи на младежи и младежи с увреждания.

Борсата се организира в отговор на изследване на фондация „Каузи”, Национално сдружение на малкия и среден бизнес и Тимошки младежки център (Зайчар, Сърбия), което показа, че 70% от младите хора, анкетирани в България и Сърбия, искат да стартират собствен бизнес, но 40% от тях изтъкват липсата на първоначален капитал като основна пречка. В продължение на 3 месеца експерти на фондация „Каузи” консултират младежи с предприемачески идеи в изготвянето на бизнес планове. В резултат на това 12 младежи със и без увреждания представят предприемаческите си идеи по време на борсата и по този начин търсят финансиране или бизнес партньор в съседна страна. Допълнително за най-добрите е осигурен награден фонд.

Основни акценти в програмата на 4 декември са възможностите за развитие на българо-сръбските бизнес отношения и финансирането на начинаещи предприемачи и младежки инициативи през следващия програмен период. Представени са акцентите за 2014-2020 г. на Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации”, „Развитие на човешките ресурси” и „Младеж”, както и програмата за самостоятелна стопанска дейност на Агенцията за хората с увреждания. Освен това фондове за рисково финансиране и банки запознават младите предприемачи с възможностите за микрокредитиране.

Представена беше схема, по която всички юридически и физически лица, регистрирани по българското законодателство като държавни и общински организации, частни фирми, НПО и др. могат да кандиатстват в Асоциацията на хора с увреждания (АХУ) за:

  1. Осигуряване на достъп до разкривани работни места за хора с трайни увреждания – /до 10000 лв./;
  2. Приспособяване на работни места на хора с трайни увреждания– /до 4000 лв. на работно място/;
  3. Оборудване на работни места на – /до 6000 лв.- за вече работещо в организацията лице с трайно увреждане и до 10000 лв. – за новоназначено безработно такова  лице/.

Допълнително работодателите, получили финансиране по тази програма  могат да се възстановяват средства от републиканския бюджет  в размер на 30 % от внесените от тях осигурителни вноски за наетите лица с трайни увреждания, в случай, че не ползват друго финансиране за трудовото им възнаграждения.

Отделно с инвестиционен проект по тази програма в АХУ  могат да кандидатстват физически лица с трайни увреждания  или предприятия (фирми), чиито еднолични собственици са подобни лица.

На борсата стана ясно, че три проекта имат шанс да бъдат подкрепени под формата на дялова инвестиция, с общ фонд от 200 000 евро от „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД.  Това е нвестиционната компания на лидера в добива и обогатяването на медни руди в България „Асарел-Медет” АД, която обяви конкурс за набиране на иновативни бизнес проекти.

5 декември е отделен за обучение и учебна визита като ще бъдат представени особеностите за стартиране на бизнес в Сърбия, връзката между комуникациите и предприемачеството и възможностите, които дава социалното предприемачество. Младежите, преминали серии от консултации за създаване на бизнес план, ще представят идеите си пред жури от успели предприемачи. За най-добрите идеи е осигурен награден фонд.