Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

МИКЦ „Каузи” участва на "Дни на равните възможности"

МИКЦ „Каузи” участва на "Дни на равните възможности"

От 28 до 30 септември в гр. София пред Народен театър „Иван Вазов” на столичната общност и гостите е осигурен достъп и обмен на информация за хората с увреждания – двигателно или сензорно. Изложението даде възможност на свои щандове на близо 50 участника - организации, работещи в подкрепа на хората с увреждания, специализирани предприятия и кооперации, хора с увреждания, развиващи частен бизнес и работилници „Аз мога” да демонстрират стоки и услуги, умения и таланти за и произвеждани от хора с увреждания.

Всички участници в Изложението размениха контакти, обмен на опит и информация, на мерки, добри практики и дейности в социалната област. Техните цели и дейности са не само за подобряване на качеството на живот на хората с увреждания, но и за провокиране на тяхната инициативност, информираност и по-високо самочувствие. Осигуреният от Първото национално изложение „Дни на равните възможности” достъп до информация касаеща права, защита и възможности за лечение, рехабилитация и трудова заетост на на хората с увреждания е в духа на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН в България, изискваща въвеждане на нормативни минимални изисквания за предоставяне на информация от държавни и обществени институции, и осигуряване на достъп до транспортни услуги.

Екипът на МИКЦ „Каузи” по време на Първото национално изложение „Дни на равните възможности” провокира голям интерес не само сред хората с увреждания, но и сред общността с различна възрастова граница да се включат в безплатни консултации по предприемачество. Предоставената възможност за разбработване на бизнес план и презентация със съдействието на експертите по предприемачество към фондация „Каузи”, съдейства за насърчаване и стимулиране на бизнес или социални предприемачески идеи. На щанд 22 фондация „Каузи” представи своя проект „Младежка предприемаческа борса”, който организира и провежда за четвърта поредна година в гр. София с подкрепата на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” в рамките на проект „Младежки информационно-консултантски център „Каузи”. Екипът на фондация „Каузи” запозна желаещите млади хора с и без увреждания, както и потенциални инвеститори и работодатели с методиката на безплатни консултации по предприемачество, с организацията на „Младежката предприемаческа борса”, на която участниците представят идеите си пред потенциални инвеститори, партньори, банки, медии. Активно заинтересованите хора с увреждания, желаещи да разработят самостоятелен бизнес са информирани за възможностите да кандидатстват в конкурсите на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) за финансиране на инвестиционни проекти на лица с трайни увреждания за стартиране или разширяване на собствен самостоятелен бизнес.