Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Възможности за безплатни консултации за младежи с увреден слух

Възможности за обучение и стаж в чужбина на младежи с увреден слух


Нашият консултант по продължаващо обучение – Славина Лозанова, ще ви помогне да се запознаете с възможностите за обучение и стаж в чужбина. В поредица от срещи тя ще ви запознае със следните теми:
• Възможности за кандидатстване в български и чуждестранни университети.
• Избор на специалности, условия по кандидатстването, стипендии, подготовка за изпити по езици, условия на прием при кандидат-студенти с увреден слух.
• Студентски бригади в чужбина
• Студентски стажове в България и чужбина - кандидатстване, подбор на кадри, изисквания и условия по кандидатстване при глухи и слабочуващи
• Програма Младежта в действие.
Всеки един от присъстващите ще бъде консултиран лично спрямо интересите си и ще бъде подпомогнат в подготовка на подаване на документи.
Осигурен е жестомимичен превод.

Къде Образователен център Яника, бул Ал. Стамболийски 96, вход 2, етаж 2, апартамент 55
Кога 21 юни, петък от 18,30 часа


Възможности за трудова заетост на младежи с увреден слух
На 29.06.2013 г. от 11 часа г-жа ЗлаткаКолева, Началник отдел „Активна политика на пазара на труда“, Бюро по труда – Изток, ще представи различни програми за заетост.

Дневен ред:
1. Програми за заетост
2. Мерки за заетост
3. Ред за кандидатстване по тях
Каним всички младежи и желаещи да се запознаят с различните възможности за намиране на работа, както и да за дадат своите въпросилично на г-жа Колева.
Събитието ще се проведе в Центъра за подкрепа на хора с увреден слух в гр.София, ул. „ИванДенкоглу“ 12-14, ет. 5, срещу асансьора.