Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Обучение по социална интеграция на деца с увреден слух

Обучение по социална интеграция на деца с увреден слухРабота по групи

Темата за социална интеграция на млади хора с увреждания става все по актуална и наболяла в днешния забързан живот. Това означава да бъдат изравнени или поне приближени шансовете за личностно развитие, образование и заетост на всички лица чрез определени стратегии и механизми. Със засилването на процесите на дезинтеграция между различните групи в обществото, които се зародиха по време на прехода към пазарна икономика се задълбочи диференциацията между хората. По тази причина част от обученията и консултациите, предоставяни от МИКЦ „Каузи”, са насочени към социална интеграция на младите хора с увреждания.


Ученици с увреден слух от ССУ за ДУС зададоха безброй въпроси на експерт „Социална интеграция” г-жа Илияна Вълчева към МИКЦ „Каузи”, свързани с различни термини като увреждане, хора с увреждане, рехабилитация, социална интеграция, пълно участие, равни възможности, независим живот, профилактика, технически помощни средства и много други. Най-болните въпроси са тяхната реализация на пазара на труда, кариерното развитие и професионалната квалификация.


Много важно е да се отбележи, че неравностойните групи на пазара на труда като обхват не се препокриват с рисковите групи, които се нуждаят от социално подпомагане. Не навсякъде има създадени необходими условия за труд на хората от тази група. В частния сектор например често срещано явление е нежеланието на голяма част от работодателите да влагат допълнителни средства за оборудване на работни места за хора с различни увреждания.