Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Каузи участва на балканска младежка конференция

Събитието е част от международен проект на Тимочки младежки център, гр. Зайчар, който цели създаване на партньорства сред младежки организации на Балканите за предотвратяване на всякакви форми на риск (социален, социален и икономически). Партньори на проекта са организации от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина и Словения. В събитието взеха участие представители на министерствата на младежта и спорта на Сърбия, Черна гора и Република Хървтска , Съвета на Европа и словенския младежки съвет. С представяне на добри практики се включиха неправителствени организации от балкнаските страни. 
Единственият участник от България беше фондация “Каузи”. Презентацията на Марина Стефанова, учредител на фондацията, беше на тема “Иновативни подходи за социално включване на младежи в риск”. Тя представи резултатите от двете предприемачески борси, организирани от “Каузи” през 2010 и 2011 г., както и предстоящите дейности в Младежкия информационно-консултативен център “Каузи”, който започна да работи от началото на 2012 г.  Поради големият интерес към събитието и ограничените места беше организирано пряко онлайн излъчване. 

 

Фондация "Каузи" ще е българският партньор в следващата фаза на проекта, в която ще се предприемат конкретни законодателни мерки за подобряване на положението на младежите в риск на Балканите.