Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

МИКЦ “Каузи” обучава десетокласници в кариерно ориентиране

МИКЦ “Каузи” обучава десетокласници в кариерно ориентиране

На 18 април 2013 г. експерт на младежки-информационно консултантски център “Каузи” проведе обучение под формата на дискусия с десетокласници за проблемите в кариерното ориентиране, търсене на възможности за започване на работа и включване в доброволчески инициативи, съставянето на автобиография, описание на специфични умения и компетенции. По време на беседата младежите споделиха проблемите си при търсене на ефективни канали за сезонна заетост, започване на първа работа и нуждата си от допълнителни извънкласни занимания по различни теми.

 

 

На 30 април отново сме там, за да продължим работата си с деветокласници.