Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

МОМН прави анкета за проблемите на младежи и младежки организации

България участва активно в представяне на препоръки, предложени от младежките организации в страната чрез национален доклад, изработен на база на национално допитване до млади хора и младежки организации чрез анкета, предоставена от Европейския управителен комитет по изпълнението на структурния диалог.


Настоящата анкета е част от процеса на разработване на национален доклад, свързан с проблемите на участието на младите хора в демократичния живот на Европа, което в момента е един от основните приоритети в политиките на Европейския съюз.
За да може докладът действително да отрази нуждите на младите хора и младежките организации, които да рефлектират в ефективни политики на ЕС по отношение на младежкото участие в демократичните процеси, моля да отделите време и да попълните анкетите.

Анкета за младежи

Анкета за младежки организации