Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

За трети път младежи представят бизнес идеите си пред инвеститори

За трети път младежи представят бизнес идеите си пред инвеститори
Младите предприемачи и екипа на МИКЦ

Основната цел на събитието e да насърчи мотивацията и инициативността на младежи и младежи с увреждания на възраст между 15 и 29 години в сферата на предприемачеството чрез повишаване на практическите им знания и умения за представяне на свои бизнес и социални идеи, надграждане на опита им за себепредставяне и утвърждаване на тяхното самочувствие като равностойни участници на пазара на труда.
В серия индивидуални консултации младежите получиха практически знания и умения за представяне на свои бизнес и социални идеи пред потенциални инвеститори и широка общественост. Тази тяхна опитност ще им помогне да добият увереност и самочувствие на равностойни участници на пазара.
Основните теми, които бяха разисквани по време на консултациите, включиха:
 Финансиране на стартиращи предприемачи с увреждания;
 Социална икономика и социално предприемачество;
 Кредитиране на стартиращи МСП и НПО;
 Застраховане на инвестиции от МСП.

За да подпомогнат техните първи стъпки като предприемачи, експертите на фондацията използваха специализирана методика за подобряване на уменията и обогатяване на опита на младежите за защита на собствени бизнес и социални идеи.
По време на самата борса участниците представиха идеите си пред потенциални инвеститори, бизнес ангели, медии.