Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

 

Младежката предприемаческа борса се организира пет поредни години като досега провеждането е подкрепяно от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи", Столична община, Програма Европа, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПА България-Сърбия. 

Основната цел на проекта e насърчаване на мотивацията и инициативността на младежи и младежи с увреждания на възраст между 15 и 29 години в сферата на предприемачеството чрез повишаване на практическите им знания и умения за представяне на свои бизнес и социални идеи, надграждане на опита им за себепредставяне и утвърждаване на тяхното самочувствие като равностойни участници на пазара на труда.  

В рамките на проекта младежите преминават индивидуални бизнес консултации по: 

  1. социална интеграция,
  2. бизнес планиране,
  3. работа с инвеститори, партньори и спонсори и др.  

По време на самата борса участниците имат възможността да представят идеите си пред потенциални инвеститори, банки, медии и др.  

През 2014 година младежката борса за първи път беше пренесена извън границите на България като беше представена и приложена като добра практика от Тимошки младежки център в град Зайчар. 

В рамките на борсата вече са издадени "Наръчник на младия предприемач", "Как да стартираме бизнес в България?" и "Как да влезем на българския пазар?"

За да се включите в борсата, моля попълнете документите:

Заявление за включване
Предварителна анкета
Образец на автобиография

Повече информация за това как протече тази година, можете да намерите в рубриката "Новини".

Нашите консултанти:

МАРИНА СТЕФАНОВА - консултант "Предприемачество"

Магистър по право, завършила СУ „Св. Климент Охридски” със специализации по Правораздаване, Международно право и Публична администрация; специализирала „Английско право и право на Европейския съюз” в Университета “Cambridge” (Великобритания). Притежава допълнителни специализации по Фирмен мениджмънт, Административно управление и Структурни фондове. Започва своя път на предприемач през 2003 година като регистрира Консултантска къща “Стратегии”. До началото на 2011 година управлява дружеството, както и две фондации - “Благодеятел” и “Каузи”.
Консултант на младежка предприемаческа борса от самото начало. Съавтор на "Наръчник на младия предприемач".
 

 

НИКОЛАЙ ГЕОРГЕВ - консултант "Бизнес развитие"

Магистър по счетоводство и контрол от Стопанската академия „Д.А. Ценов” - Свищов. Притежава допълнителна специализация „Международни финанси” към Международния банков институт - София. От септември 2007 година е сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на Обединените нации и работи по международната програма за Устойчиво развитие на предприятията в България към същата организация. От 2007 година е оценител по програми на ЕС. 
Консултант на младежка предприемаческа борса от самото начало. Съавтор на "Наръчник на младия предприемач".

 

 

ИЛИЯНА ВЪЛЧЕВА - експерт "Социална интеграция"

Завършва специалност „Библиография” в Държавния библиотекарски институт /сега Университет по библиотекознание и информационни технологии/. Има допълнителни квалификации в областта на фирменото счетоводство, управлението на малък и среден бизнес, обучение на хора с увреждания и хора в неравностойно положение. Жестомимичен преводач.
Консултант "Социална интеграция" на Младежка предприемаческа борса с основна роля при работа с младежи с увреждания. Координатор на Младежки информационно консултантски център "Каузи" и съавтор на "Наръчник на младия предприемач".

 

  

СРЕБРИНА ЕФРЕМОВА - експерт "Информационни услуги"

Бакалавър по „Журналистика” и магистър по „Европейска публична администрация” в СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителна квалификация в областта на управлението на проекти по Структурните фондове, сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност и ISO 26 000. Експерт „Връзки с обществеността” и "Информационно услуги" на Младежки информационно-консултантски център "Каузи". Подпомага и координира дейностите на консултантския екип. Съавтор на "Наръчник на младия предприемач".

Тел.: +359 2 927 73 28; +359 895 569 656