Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

1. Какви услуги предлагат младежките информационно-консултантски центрове?
Видовете услуги, които се предоставят от МИКЦ мрежата, са разделени в следните категории:

  • Информационни;
  • Консултантски;
  • Обучения;
  • Свободна зона.

Всеки от МИКЦ-ове може сам да определя какво ще се включва в тези категории.

2. Какви конкретни услуги предлага МИКЦ “Каузи”?
Според така посочените основни категории услуги и според заявените нужди на целевата група, МИКЦ “Каузи” предоставя:

  • Информация за студентски стажове, инициативи на неправителствени организации, възможности за обучение в България и чужбина, за финансиране на младежки дейности и инициативи и други;
  • Консултации в областта на психичното здраве, предприемачеството, кариерно развитие, образование.
  • Обучения по разработване и управление на младежки проекти, предприемачество, кариерно развитие.
  • В дейностите от т. нар. “свободна зона” се включват кампании и инициативи, насочени или инициирани от младите хора.

3. Плащат ли се услугите на МИКЦ?
Услугите на МИКЦ-овете са безплатни за потребителите им, тъй като се финансират от Национална програма за младежта (2011-2015).

4. Откъде мога да разбера какви са предстоящите инициативи на МИКЦ “Каузи”?
От сайта на центъра или от фейсбук страницата.