Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640
Обратна връзка




Младежки информационно-консултантски център "Каузи"
София 1324, ул. "Филиповско шосе" 38
тел./факс: 02 925 16 40 
e-mail: fondacia_kauzi@abv.bg
 

Николай Георгиев
Ръководител

Антоанета Валентинова
Експерт "Информационни услуги"
+359 896 609 803

Сребрина Ефремова
Младежки работник 
+359 895 569 656