Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Фондация „Каузи" е регистрирана на 26.10.2009 г, в София и определя за своя мисия "да работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора - граждани на България, Европа и Света."

Основните цели на фондацията са: 

  1. Създаване на условия и програми за интеграция на деца и младежи с увреждания
  2. Създаване на възможности на децата и младежите да се развиват пълноценно и да придобиват социални, творчески и професионални умения
  3. Придобиване на знания, умения и опит у начинаещи предприемачи и МСП за изграждане на предприемачески качества и активно участие в процесите на пазарната икономика. 

 

 

Младежки информационно-консултантски център „Каузи“ започва да функционира през 2013 година с подкрепата на Национална програма за младежта (2011-2015). Работата на центъра е насочена към подобряване качеството на живот на младежи на възраст от 15 до 29 години основно от западните райони на столицата – Люлин, Надежда, Банкя, Нови Искър, Костинброд, Мрамор, Доброславци и др.

 

 
Ц
ентърът предоставя следните безплатни услуги за младите хора:

  1. Обучение по предприемачество, кариерно развитие, управление на малък и среден бизнес, на неправителствени организации и др.
  2. Консултации – индивидуални и групови, по предприемачество и кариерно развитие, актуални младежки теми, социална интеграция.
  3. Организиране на доброволчески акции, младежки инициативи, тематични конкурси, дискусии на теми, провокирани от младите хора.

 

 

Партньори

logo_bg            9_sofia